Walter Hosten

Beknopt curriculum Walter Hosten Lijntje


Geboren op 12 oktober 1962.

1984 U.F.S.I.A. en K.U.L, Master Toegepaste Economische Wetenschappen
1986 Vlerick-school te Gent : Licentiaat Fiscaliteit en Boekhoudkundig Onderzoek
1987 Speciaal Licentiaat Accountancy
1988 Laureaat accountancy-wedstrijd  "financiële leasing, vergelijkende studie"
1989 K.R.O. Informaticus en lesgever bij Eguermin Mijnenbestrijdingschool (NAVO)
1990 Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren; 1992: Manager bij E&Y, Accountants.
1993 Vestiging als zelfstandig bedrijfsrevisor te Oostende   Participant residentieel Middle Management Programma Vlerick
Aanvaarding door de Belgische Kamer van Deskundigen voor Gerechtelijke en Scheidsrechtelijke Opdrachten L.648.7
2009"Hosten & Brackx accountancy" CVBA (erkend accountant) voor accountancy als verenigbare activiteit, onafhankelijk van revisorale opdrachten, 6 FTE
2009


2015
Erkend als adviesverlener bij de Vlaamse Overheid voor subsidieerbare adviezen (KMO-portefeuille).

Bestuurslid VOKA-West-Vlaanderen 
2016


2016


2016
Erkenning door federale bemiddelingscomissie als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken                                                                                                                                                                                               
Erkenning als onafhankelijk bestuurder Corporate Governance bij Guberna en IAB                                                                                                                

Jury verkiezing JCI Vlaamse Jonge Ondernemer 29 april 2016