Walter Hosten

Beknopt curriculum Walter Hosten Lijntje


Geboren op 12 oktober 1962.
Gehuwd, 4 zonen

1984 U.F.S.I.A. en K.U.L, Master Toegepaste Economische Wetenschappen
1986 Vlerick-school te Gent : Licentiaat Fiscaliteit en Boekhoudkundig Onderzoek
1987 Speciaal Licentiaat Accountancy
1988 Laureaat accountancy-wedstrijd  "financiële leasing, vergelijkende studie"
1989 K.R.O. Informaticus en lesgever bij Eguermin Mijnenbestrijdingschool (NAVO)
1990 Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren; 1992: Manager bij E&Y, Accountants.
1993 Bedrijfsrevisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren IBR onder nr. A01441. Vestiging als zelfstandig bedrijfsrevisor te Oostende.   
Participant residentieel Middle Management Programma Vlerick.
Aanvaarding door de Belgische Kamer van Deskundigen voor Gerechtelijke en Scheidsrechtelijke Opdrachten L.648.7
2009"H&B accountancy" CVBA, erkend accountant bij het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten, voor accountancy-opdrachten als verenigbare activiteit, onafhankelijk van revisorale opdrachten, 6 FTE.  
Voortzetting van Kantoor Hosten, opgericht in 1946
2009

2015
Vestiging te Leffinge.
Revisorenkantoor voor commissarismandaten in ondernemingen en publieke organisaties: attestering van jaarrekeningen (3 FTE). Wettelijke revisorale opdrachten bij reorganisatie van vennootschappen en grotere organisaties (contact: Simon Hosten, Mr TEW - Corporate Finance).

Erkend als adviesverlener bij de Vlaamse Overheid voor subsidieerbare adviezen (KMO-portefeuille).
Bestuurslid VOKA-West-Vlaanderen. 
2016


2016Erkenning door federale bemiddelingscomissie als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken                                                                                                                                                                                               
Erkenning als onafhankelijk bestuurder Corporate Governance bij Guberna en IAB.
Docent: "Waardering van familiale ondernemingen" bij diverse organisaties en private voordrachten.