WALTER HOSTEN
BEDRIJFSREVISOR

Walter Hosten Bedrijfsrevisor

Walter Hosten

Welkom

Walter HOSTEN Bedrijfsrevisor BV is een onafhankelijk revisorenkantoor, werkzaam in West-Vlaanderen, met als missie een toegevoegde waarde te bieden aan bedrijven, instellingen en openbare besturen op het vlak van de kwaliteit van de financiële informatie, de administratieve organisatie en waarmerking van jaarrekeningen. Zowel bij commissarismandaten als bij andere revisorale opdrachten houden wij deze doelstelling aan zodat onze opdrachten steeds resulteren in een duidelijke opinie en een grotere zekerheid.

Tegelijk begrijpen we dat het minstens even belangrijk is advies te geven dat u in staat  stelt uw onderneming verder te ontwikkelen. Ons auditteam onderscheidt zich door een grondige dossierkennis, absolute discretie en een analytische geest met oog voor opportuniteiten.

Onze audits vertrekken vanuit een grondige studie van uw organisatie en de risico's waaraan deze is blootgesteld. Van bij de start beoordelen we uw verwachtingen en die van uw stake-holders. Dat stelt ons in staat om het resultaat van onze werkzaamheden zo aan te wenden dat u er ook echt mee geholpen bent. 

De meeste opdrachten worden uitgevoerd door Walter HOSTEN persoonlijk, bijgestaan door één of meerdere medewerkers. Indien de omstandigheden het vereisen wordt er nauw samengewerkt met andere bedrijfsrevisoren, accountants, boekhouders, of deskundigen uit andere disciplines, zowel nationaal als internationaal.