WALTER HOSTEN
BEDRIJFSREVISOROntbinding

De uitvoering van deze opdracht staat ook open voor de Belgische accountants en omvat in essentie een controle van de staat van actief en passief van de vennootschappen, die hun activiteiten wensen stop te zetten. De bedoeling van de opdracht bestaat er in de aan te duiden vereffenaar en de aandeelhouders in te lichten over de toestand van de vennootschap (die dan gecontroleerd is door een bedrijfsrevisor). Deze voorlichting vereist dus het bestaan van een staat van actief en passief, die niet ouder is dan drie maand, en die door een bedrijfsrevisor is nagezien op juistheid, volledigheid en getrouwheid.


Downloads: