WALTER HOSTEN
BEDRIJFSREVISORDe opdracht van de commissaris

De opdracht van een commissaris wordt uitgeoefend ingevolge het Wetboek van Vennootschappen, waarin de draagwijdte en ook de op te stellen verslagen worden omschreven.

Het commissaris-mandaat wordt uitgevoerd overeenkomstig de algemene controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.


  1. Organisatie, opzet en uitvoering van de controle- en advieswerkzaamheden

  2. Waarborg van onafhankelijkheid, deskundigheid en discretie

  3. Raming van de te leveren prestaties