WALTER HOSTEN
BEDRIJFSREVISORFusie / splitsing

Wanneer twee vennootschappen wensen te fuseren of wanneer een vennootschap wenst te splitsen in meerdere entiteiten, dienen de bedrijfsrevisoren een verslag te maken omtrent de ruilverhouding, die zal worden toegepast ten aanzien van de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen. Bij een fusie door overneming zal de revisor bvb. nagaan welke methodes werden gehanteerd om de verhouding te bepalen van het aantal aandelen dat zal worden toegekend van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.


Downloads: