WALTER HOSTEN
BEDRIJFSREVISORWaarborg

Waarborg van onafhankelijkheid, deskundigheid en discretie

De controlewerkzaamheden die worden uitgevoerd door ons kantoor, gebeuren in een volstrekte morele, materiële en financiële onafhankelijkheid en beantwoorden aan de strenge beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de omstandigheden het vereisen wordt er nauw samengewerkt met andere bedrijfsrevisoren of met deskundigen uit andere disciplines, zowel nationaal als internationaal.

Teneinde de audit efficiënt te laten gebeuren en de dagdagelijkse bedrijfsactiviteiten zo weinig mogelijk te storen, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van computertoepassingen, e-mailverkeer en internetdatabanken.