WALTER HOSTEN
BEDRIJFSREVISOR

Over ons

Ervaring

Onze cliënten zijn werkzaam in diverse sectoren zowel in de 'profit' als de 'non profit':

Profit: groot- en kleinhandel, productie, diensten, bouw en promotie, aannemingen, sanitair, trading, havengebonden activiteiten, transport en logisitiek, autodistributie, nieuwe technologiën, media, consultancy,…

Non profit: openbare besturen, intercommunales, autonome gemeentebedrijven, huisvestingsmaatschappijen, ontwikkelingsmaatschappijen, grote VZW's in de culturele en toeristische sector, welzijns- en verzorgingssector, rust- en verzorgingstehuizen, onderwijsinstellingen en internaten, beschutte werkplaatsen, bedrijven met sociaal oogmerk, dienstenbedrijven, private stichtingen, ...

Structuur

De structuur van ons kantoor is aangepast aan de behoeften van onze cliënten. De bedrijfsrevisor - vennoot is verantwoordelijk voor het beheer van de mandaatdossiers en is de eerste contactpersoon voor de cliënt. Hij is verantwoordelijk voor de verlening van een kwalitatieve en efficiënte service. De bedrijfsrevisor – vennoot wordt voor de uitvoering van de werkzaamheden bijgestaan door een audit senior manager, die eveneens als contactpersoon kan fungeren.

Kwaliteit en Integriteit

Walter Hosten, Bedrijfsrevisoren B.V.B.A. is aangesloten bij het "Instituut der Bedrijfsrevisoren" (lidnr. IBR B-01440). Het IBR is het enige bevoegde orgaan in België verantwoordelijk voor de organisatie en toezicht op het beroep. Bijgevolg dient het kantoor een hoge kwalitatieve standaard aan te houden met betrekking tot de uitoefening van controlewerkzaamheden, controleaanpak, opleiding van het personeel, etc.

Het kantoor heeft in de voorbije jaren de noodzakelijke ervaring opgedaan wat betreft de commissaris-controle bij grote ondernemingen en grote organisaties evenals familiale KMO's. Een groot belang wordt gehecht aan de vertrouwensrelatie met de bedrijfsleiding: de audit-functie wordt eerder preventief toegepast dan repressief.

Het gebruik van aangepaste controleprogramma's.

De bedrijfsrevisoren en hun medewerkers zijn verplicht de nodige opleidingen te volgen om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen en relevante onderwerpen. Dit is tevens een verplichting die wordt opgelegd door het "Instituut der Bedrijfsrevisoren".