WALTER HOSTEN
BEDRIJFSREVISORCommissaris van vennootschappen en VZW’s

Bedrijfsrevisoren voeren ook permanente opdrachten uit in die ondernemingen waar zij commissaris zijn, d.w.z. een permanent benoemde rekeningcontroleur.

Grote ondernemingen zijn verplicht een commissaris te benoemen op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring door de ondernemingsraad:

Grote ondernemingen zijn ondernemingen, die minstens twee van de volgende criteria overschrijden:

    • omzet > € 7.300.000

    • balanstotaal > € 3.650.000

    • aantal personeelsleden groter dan 50

Of die minstens 100 personeelsleden te werk stellen.

De inhoud van de opdracht wordt in de rubriek "De opdracht van de commissaris" verder toegelicht.